ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Hieronder zijn de betreffende gegevens voor de vereniging “Nationale Federatie Historische Luchtvaart” opgesomd.
Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Naam/contactgegevens:
Nationale Federatie Historische Luchtvaart (afkorting NFHL)

Voorzitter Rick van der Graaf
Postbus 700, 3170 AA Poortugaal

voorzitter@nfhl.nl

KvK nummer:
40537606

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
801298830

Doelstelling NFHL:

De doelstelling van NFHL conform art 2 uit de statuten: gezamenlijk en individueel belangen te dienen van leden, door overleg en kennis overdracht en optreden naar derden voor behoud van de historische luchtvaart.
Anders gezegd; de NFHL treed op naar partner partijen om de Historische Luchtvaart in Nederland te behouden. (partner partijen zijn onder andere ministerie OCenW, ministerie IenM, Luchtvaart inspectie, Kiwa, Schiphol, LVNL). Tevens is de NFHL de sector luchtvaart binnen de Mobiele Collectie Nederland (MCN) en is zij volwaardig gespreks partner van ministerie van OCenW om de historische luchtvaart in Nederland te behouden. Het opnemen van de Historische luchtvaart in de Erfgoedwet is een gevolg van beleid van NFHL en Mobiele Collectie Nederland. De NFHL is beheerder van luchtvaart deel van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME)

Beleidsplan:
Het beleid van de NFHL is er op gericht om Historische Luchtvaart in Nederland te behouden. Dit wordt uitgevoerd volgens onder andere de ministeriele regeling “Regeling Historische Luchtvaart”. Er wordt in samenwerking met Ministeries en inspecties gewerkt om veilig te kunnen blijven vliegen met historische vliegtuigen. Het aanstaande opnemen van de Historische luchtvaart in de Erfgoed wet is een gevolg van ons beleid van afgelopen tijd. Verder is beleid gericht op in stand houden van toonbeelden Historische luchtvaart volgens culturele waardering Mobiel Erfgoed.


Namen bestuursleden en samenstelling:
Rick van der Graaf – Voorzitter
Richard Jacobs – Penningmeester
Mariette Kuntze-Gersie – Secretaris
Arno van der Holst – Mobiele Collectie Nederland, register
Robin van der Werff – Quality Manager

Beloningsbeleid:
Bestuurders krijgen geen geldelijke beloning.

Een verslag van uitgeoefende activiteiten:
Via Notulen van 2 jaarlijkse bestuurs- en ledenvergadering is duidelijk welke zaken spelen. Een korte opsomming hieronder.
1. In samenwerking met MCN stelt NFHL lijst met toonbeelden op conform waardering mobiel Erfgoed om het Register Mobiel Erfgoed te completeren.
2. NFHL heeft zitting in regulier overleg Ministerie OCenW als onderdeel van Mobiele Collectie Nederland
3. NFHL beheert kwaliteits manual om volgens Regeling Historische Luchtvaart te kunnen vliegen met historische vliegtuigen.
4. NFHL treedt op richting luchtvaart inspectie om de luchtvaartveiligheid te dienen.
5. NFHL treedt op naar Ministerie van IenM omwille van wet en regelgeving om Historische luchtvaart blijvend mogelijk te maken.
6. NFHL organiseert de tweejaarlijkse uitreiking Fiets van Messel Award om personen te belonen die zich op een uitzonderlijk wijze hebben ingezet voor het behoud van Historische luchtvaart in Nederland.
7. NFHL conserveert en bewaart boekwerken en documenten en maakt deze toegankelijk voor belangstellenden. Hier moet worden gedacht aan zowel geschiedkundige boekwerken als ook technische manuals.
8. De NFHL stimuleert leden om technische vaardigheden uit het verleden bij te houden.
9. De NFHL zorgt ervoor dat historische luchtvaart vertoningen mogelijk blijven.