Verslag; Platform Mobiel Erfgoed bijeenkomst.

8 december 2022: Mobiel Erfgoed en Restauratie – Veiligheid, vakwerk en veel liefde.
Restauratie is een van de belangrijkste activiteiten van de beheerders en eigenaren van mobiel
erfgoed. Vrijwel ieder object vergt restauratie wanneer het wordt verworven, want over het
algemeen heeft het een lang werkzaam leven achter de rug. In veel gevallen gaat het bovendien
om objecten die na dat werkzame leven langere tijd verwaarloosd zijn geweest of dienstdeden als
iets heel anders.


De platform bijeenkomst op donderdag 8 december 2022 besteedde aandacht aan drie aspecten: de
veiligheid van de restaurator, de dilemma’s van de restaurator en de professionalisering van de
restaurator.